רב"ט רני (רנצ'ו) קצביץ' ז"ל

תאריך לידה

כ"ח בתשרי תשל"ד , 14/10/1974

תאריך נפילה

ט' בתשרי תשנ"ג , 23/9/1993

עיר הולדתו

קרית טבעון
צביה ומשה קצביץ'
קרית טבעון
חטיבת גבעתי , פלחה"ן "דולב"
קרית טבעון
הורים ואח – אלדר ואחות – גילי
רני נולד ב 14.10.1974- , תשרי תשל"ד. בן צביה ומשה, אח לאלדר וגילי. "נתתי לו כל שאפשר לתת: שיר וחיוך ורגלים לרקוד, יד מעודנת ולב מרטט ומה אברך לך עוד?" (רחל שפירא – "מה אברך"). מי שהכיר את רני יודע. רני בורך בכל. ילד עם חיוך שלא מש מפניו היפות, לב מרגיש ונשמה מעודנת. ספורטאי מצטיין, מדריך אהוב וחבר נאמן. היו הרבה שזכו להיות חבריו, הילדים מביה"ס היסודי והשכונה, הנערים והנערות מהתיכון והחבר'ה מהצבא. לכל מקום אליו הגיע חזר עם חברים ומי שהיה חבר, הבין שזכה בחברות מיוחדת, בחברות עם נער שידע להעריך בני אדם שידע לאהוב ולהשקיע בקשר. בחור עם קסם שאי אפשר היה לעמוד בפניו. יחד עם המעורבות החברתית הגדולה מצא גם זמן לטייל עם קשישה את טיולה היומי באהבה ובסבלנות. כשהתגייס לא נמצא לו תחליף, כי הקשישה רצתה רק "כמו רני".אבל כמו רני אין ולא יהיה. כל כך מיוחד שעוד בחייו זכה להערכה רבה. רני התגייס ב- 22.3.1993 לצוות טירונים של חה"ן גבעתי.הוא היה גאה ומאושר, כאשר סיים קורס חובשים קרביים בהצטיינות וחזר ליחידתו כחובש הצוות. כשלושה שבועות לאחר מכן נפל במסע ארור שנעשה תוך חריגה בוטה מהוראות הבטיחות באימונים. במקום שמונה נושאי אלונקה בצוות נשאו את האלונקה 4 לוחמים. רני היה חולה באותו יום ורק חזר מקורס חובשים כשעל פי סולם המאמצים אסור היה לו לצאת למסע כלל.מפקדיו לא השכילו לראות את הסימנים, ופקדו על רני לסחוב את האלונקה, ללא החלפה, עד שכוחותיו כלו. רנצ'ו נפל ב 23.9.1993- , תשרי תשנ"ג, ערב יום כיפור. להוריו, צביה ומשה, היה יותר מבן, הוא היה חבר אוהב ומקסים. לאחיו, אלדר היה אח יחיד ומיוחד. לחברתו, איילת, היה יותר מחבר, הוא היה החבר הראשון. כתשעה חודשים לאחר מותו, הצטרפה למשפחה אחותו גילי. תינוקת שלומדת להכיר אח אהוב שאיננו. "הנער הזה הוא מלאך, לא עוד יבורכוהו ולא עוד יבורך. אלוהים, אלוהים, לו אך ברכת לו חיים!" מכל מי שאהבו אותך ויאהבו אותך תמיד.

תאריך לידה

כ"ח בתשרי תשל"ד , 14/10/1974

תאריך נפילה

ט' בתשרי תשנ"ג , 23/9/1993

עיר הולדתו

קרית טבעון
צביה ומשה קצביץ'
קרית טבעון
חטיבת גבעתי , פלחה"ן "דולב"
קרית טבעון
הורים ואח – אלדר ואחות – גילי
רני נולד ב 14.10.1974- , תשרי תשל"ד. בן צביה ומשה, אח לאלדר וגילי. "נתתי לו כל שאפשר לתת: שיר וחיוך ורגלים לרקוד, יד מעודנת ולב מרטט ומה אברך לך עוד?" (רחל שפירא – "מה אברך"). מי שהכיר את רני יודע. רני בורך בכל. ילד עם חיוך שלא מש מפניו היפות, לב מרגיש ונשמה מעודנת. ספורטאי מצטיין, מדריך אהוב וחבר נאמן. היו הרבה שזכו להיות חבריו, הילדים מביה"ס היסודי והשכונה, הנערים והנערות מהתיכון והחבר'ה מהצבא. לכל מקום אליו הגיע חזר עם חברים ומי שהיה חבר, הבין שזכה בחברות מיוחדת, בחברות עם נער שידע להעריך בני אדם שידע לאהוב ולהשקיע בקשר. בחור עם קסם שאי אפשר היה לעמוד בפניו. יחד עם המעורבות החברתית הגדולה מצא גם זמן לטייל עם קשישה את טיולה היומי באהבה ובסבלנות. כשהתגייס לא נמצא לו תחליף, כי הקשישה רצתה רק "כמו רני".אבל כמו רני אין ולא יהיה. כל כך מיוחד שעוד בחייו זכה להערכה רבה. רני התגייס ב- 22.3.1993 לצוות טירונים של חה"ן גבעתי.הוא היה גאה ומאושר, כאשר סיים קורס חובשים קרביים בהצטיינות וחזר ליחידתו כחובש הצוות. כשלושה שבועות לאחר מכן נפל במסע ארור שנעשה תוך חריגה בוטה מהוראות הבטיחות באימונים. במקום שמונה נושאי אלונקה בצוות נשאו את האלונקה 4 לוחמים. רני היה חולה באותו יום ורק חזר מקורס חובשים כשעל פי סולם המאמצים אסור היה לו לצאת למסע כלל.מפקדיו לא השכילו לראות את הסימנים, ופקדו על רני לסחוב את האלונקה, ללא החלפה, עד שכוחותיו כלו. רנצ'ו נפל ב 23.9.1993- , תשרי תשנ"ג, ערב יום כיפור. להוריו, צביה ומשה, היה יותר מבן, הוא היה חבר אוהב ומקסים. לאחיו, אלדר היה אח יחיד ומיוחד. לחברתו, איילת, היה יותר מחבר, הוא היה החבר הראשון. כתשעה חודשים לאחר מותו, הצטרפה למשפחה אחותו גילי. תינוקת שלומדת להכיר אח אהוב שאיננו. "הנער הזה הוא מלאך, לא עוד יבורכוהו ולא עוד יבורך. אלוהים, אלוהים, לו אך ברכת לו חיים!" מכל מי שאהבו אותך ויאהבו אותך תמיד.

רוצים להיות חלק?

ההרשמה נקלטה בהצלחה!